Organizator:

Informacje prasowe

Podziel się

Zapraszamy do korzystania z gotowych materiałów informacyjnych na temat Lubelskich Spotkań Seniorów LUBSENIOR oraz zachęcamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi udzielania akredytacji na imprezy organizowane przez Targi Lublin S.A.

O LUBSENIOR

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR to projekt skierowany do seniorów, ich rodzin, opiekunów i rehabilitantów. Wydarzenie jest współorganizowane przez Targi Lublin S.A. oraz Urząd Miasta Lublin. Celem spotkania jest pokazanie, że człowiek dojrzały może żyć w godnych warunkach, cieszyć się dobrym zdrowiem, być darzonym powszechnym szacunkiem, czuć się bezpiecznie, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz realizować swoje zainteresowania i pasje.

Relacja z 2019 roku
Regulamin akredytacji